ჩვენ შესახებ

მიზანი

შევინარჩუნოთ ქვეყნის მეღვინეობის მდიდარი ტრადიციები და ვიყოთ გლობალური ლიდერი მაღალი ხარისხის ქართული ღვინის წარმოებასა და დისტრიბუციაში. 

მისია

ვაწარმოოთ გამორჩეული ღვინო მხოლოდ საუკეთესო ხარისხის ყურძნისგან, ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ფასეულობები

ხარისხი

ვაწარმოებთ უმაღლესი ხარისხის ღვინოს.  ზედმიწევნით ვაკვირდებით ღვინის წარმოების  პროცესს, რაც ხაზს უსვამს ხარისხისადმი ჩვენს ურყევ ერთგულებას

ტრადიცია

ჩვენ ვამაყობთ მეღვინეობის მდიდარი მემკვიდერეობის შენარჩუნებით, რომელიც ამ ხელოვნების მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილებაა.

ინოვაცია

სრულყოფილებისკენ სწრაფვისას, ინოვაცია წამოადგენს “ყვარლის სარდაფში” სახელმძღვანელო ძალას. ინოვაციებისადმი ჩვენი ერთგულება არის საზღვრების გადალახვის ვალდებულება.

ტექნოლოგია

ვიყენებეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რათა გავაუმჯობესოთ ღვინის წარმოების პროცესი და პროდუქციის ხარისხი. ამავდროულად ვითვალისწინებთ ქართული  მეღვინეობის ტრადიციებს და პრინციპებს.

ვალდებულება მომხმარებლის მიმართ

ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას  მომხარებელის წინაშე, უზრუნველვყოთ ხარისხის უმაღლესი სტანდარტები, ღვინის წარმოების ყველა ასპექტში.